Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

MEDEWERKERSRUBRIEK Van VAR naar modelovereenkomst

Op 2 februari 2016 is het Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen door de Eerste Kamer. Wellicht heb je hierover recentelijk iets meegekregen uit de media, het heeft nogal wat stof doen opwaaien. Maar waartoe dient de wet? En waarom is zij onlangs uitgesteld?

3-erik (1) (1).png
Door Erik de Lange
30 november

Een opvolger van de VAR

De Wet DBA is ingegaan op 1 mei 2016 als opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Door de Wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling een contract afsluiten waarin staat wat hun werkrelatie is. Dit maakt het eenvoudiger (in vergelijking met de VAR) om te controleren of iemand écht als zelfstandige werkt. Is dit niet het geval? Dan is er sprake van een schijnconstructie. Daarvoor kan nu zowel de zzp’er als de opdrachtgever verantwoordelijk worden gehouden (bij de VAR was dit alleen de opdrachtnemer). Schakel je wel eens zzp'ers in? Dan is het van groot belang om hiermee rekening te houden.

Modelovereenkomsten voor zzp'er en opdrachtgever

Op de website van de Belastingdienst staan goedgekeurde modelovereenkomsten waarvan opdrachtgevers en zelfstandigen gebruik kunnen maken. Zo’n modelovereenkomst is vijf jaar geldig. Dit betekent dat de Belastingdienst tot vijf jaar na ingangsdatum kan naheffen, als blijkt dat het contract niet is nageleefd. Het is niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken. Als er geen twijfel bestaat over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan is dat niet nodig. Je kunt ook een eigen overeenkomst ter toetsing aan de Belastingdienst voorleggen.

Waarom is de intrede van de Wet DBA uitgesteld?

De werking van de Wet DBA wordt nu uitgesteld omdat hierover teveel onduidelijkheid bestaat. Het oorspronkelijke doel van de wet (het beter onderscheid maken tussen zelfstandigen en mensen in loondienst) wankelt aangezien de definitie van loondienst (uit 1907) niet aansluit bij de huidige praktijk. Uit angst voor fouten en naheffingen is een groot aantal bedrijven daardoor gestopt met het inhuren van zelfstandigen. Als gevolg hiervan is een groot aantal zzp’ers zonder opdracht(en) komen te zitten. Het kabinet heeft daarom de werking van de Wet DBA (in ieder geval) tot 2018 uitgesteld.

Geen boetes en/of naheffingen

De Belastingdienst zal in deze periode geen boetes uitdelen of naheffingen opleggen als er zonder opzet fouten zijn gemaakt in de modelovereenkomst. Slechts echte ‘kwaadwilligen’, waarbij duidelijk sprake is van een werkgevers-werknemersrelatie, komen hiervoor in aanmerking. In onze bescheiden optiek bieden de modelovereenkomsten in veel gevallen goed uitkomst. Wij helpen je daarom graag bij het in gebruik nemen hiervan. Het lijkt ons verstandig om hiermee alvast te werken, daar uitstel niet zal leiden tot afstel. Heb je vragen over het inhuren van een zelfstandige? Of het aannemen van een opdracht? Ik ben je graag van dienst!

Erik de Lange

Reacties (0)

Reageer op dit artikel