Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

COLUMN Van klein naar micro

Maandelijks schrijft vennoot Martin Noordzij (AA) een column over dat wat hem deze maand is opgevallen in de media, maatschappij en onze praktijk. Dikwijls - maar ook weer niet altijd - staan deze onderwerpen los van elkaar.

7-martin (1).png
Door Martin Noordzij
30 juni

De wetgeving rondom de jaarrekening is met ingang van 1 januari 2016 grondig gewijzigd. Deze wetgeving is van toepassing op rechtspersonen en binnen de praktijk van Nevb zijn dat veelal de BV’s en de stichtingen. En wat zo vaak gebeurt bij de totstandkoming van wetten en aanpassingen van wetten; het wordt er allemaal niet makkelijker door.

De meeste van onze opdrachtgevers zullen in de aanloop naar en bij de oplevering van jaarrekeningen over het jaar 2016 de wijzigingen ervaren. Het meest in het oog springende gedeelte zit in de nieuwe categorie ‘Micro’. Door deze nieuwe categorie kennen wij in de wet nu vier verschillende typen. Te weten Micro, Klein, Middelgroot en Groot. Eenvoudig samengevat ben je micro als je balanstotaal maximaal € 350.000, je omzet maximaal € 700.000 is en het gemiddeld aantal personeelsleden minder dan 10 bedraagt. Als je twee van deze grenzen overschrijdt, dan ben je geen micro meer.

Als je Micro bent en als zodanig je cijfers wilt opmaken, dan hoef je alleen nog maar een balans te maken. Het maken van een winst-en-verliesrekening, laten zien van je waarderingsgrondslagen en toelichtingen is niet meer nodig. Als dit geen lastenverlichting oplevert, dan weet ik het niet meer. Roken is passé, maar de achterkant van de sigarendoos doet hier z’n herintrede. Je hoeft zelfs geen rekening te houden met overlopende kosten en baten. Dus net even eind december de huur voor twee jaar vooruit betalen en bingo. Weer geen winst en dus ook geen belasting betalen.

Dit kan toch niet waar zijn zou je denken. Maar naar de bedoeling van de wet en de wetgever wel.

De praktijk is nog niet ervaren maar er kan met behulp van signalen en nuchter analyseren wel een opsomming van knelpunten worden gegeven:

De belastingwet biedt de belastingdienst de mogelijkheid om manipulatie tegen te gaan. In de uitvoering niet eenvoudig aangezien de belastingplichtige bijna niets meer hoeft te laten zien. Gelet op het belang kan het een aardige strijd worden

Als er sprake is van een bankkrediet, dan heeft de bank helemaal maling aan de wet en legt haar eigen informatiemodel op. En hiervan weten wij dat deze al veel meer omvat dan de wetgeving die tot voor kort gold.

De accountant moet de beoordeling van de micro-jaarrekening hetzelfde behandelen als de kleine jaarrekening. Helemaal hetzelfde dus.

Kredietbeoordelaars krijgen bij de KvK nauwelijks nog zinnige informatie over een micro-rechtspersoon. Het is te voorspellen dat deze organisaties meer informatie zullen gaan opvragen dan dat er nu achterwege kan blijven.

Wie hebben er dan wel baat bij de nieuwe regelgeving. Heb je niets te maken met bankkredieten en leveranciers, dan ben je spekkoper. Tel uit je winst.

Martin_Noordzij.png

Martin Noordzij

Reacties (0)

Reageer op dit artikel