Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

MILIEU Schade door een overheidshandeling

Als burger of bedrijf kun je schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Een nette bewoording voor: de dupe zijn van een overheidshandeling. Afhankelijk van de situatie kom je als schadelijder in aanmerking voor nadeelcompensatie, planschade of schadevergoeding.

Door auteur:
31 oktober

Onderstaand zullen we deze verschillende compensatievormen met voorbeelden toelichten. Hiervoor kun je dan mogelijk een vergoeding aanvragen bij gemeente, provincie, waterschap of Rijk.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie wordt veroorzaakt bij een rechtmatige handeling van de overheid. Hieronder vallen grote infrastructurele projecten zoals vliegvelden, snelwegen of treinverbindingen. De meest voorkomende voorbeelden van rechtmatige overheidshandeling zijn:

Voorbeeld 1: wegopbreking

Er wordt gewerkt aan de aanleg of verbreding van een rijksweg. De weg waaraan jouw bedrijf ligt, is daardoor langere tijd afgesloten. Tijdens de afsluiting is je bedrijf minder goed bereikbaar. Klanten blijven weg en als ondernemer lijdt je inkomensverlies.

Voorbeeld 2: verkeer moet omrijden

Rijkswaterstaat werkt aan een brug. De brug is daardoor een tijd lang buiten gebruik. Vrachtverkeer moet omrijden en daardoor meer kilometers maken. Bovendien is de chauffeur langer onderweg. Daardoor heb jij als ondernemer extra kosten.

Voorbeeld 3: van provincie- naar rijksweg

Vlakbij jouw woning wordt een rijksweg aangelegd. Voorheen was dit een provinciale weg. Het is gedaan met de rust, en drukker (en sneller) verkeer komt hiervoor in de plaats. Door de komst van de rijksweg kan de waarde van je woning dalen.

Voorbeeld 4: kabels en leidingen

Veroorzaakte schade wegens verlegging van kabels en leidingen. Ook dan is het mogelijk om een vergoeding te vragen.

Voorwaarden

Wanneer je als gedupeerde recht hebt op nadeelcompensatie, wil dat niet zeggen dat alle schade wordt vergoed. De omzetschade moet minstens 8% (bepaald per gemeente) van de jaaromzet zijn en meer dan 6% van je gemiddelde kosten op jaarbasis. Ook is er een bagateldrempel van € 1.000. Als de (tijdelijke) schade hieronder blijft, dan kom je niet in aanmerking voor een vergoeding.

Planschade

Onder planschade verstaan we een wijziging in het bestemmingsplan van de gemeente, waardoor je als ondernemer gedupeerd raakt. Dit kan zijn door een waardedaling van je pand, of een verlies aan inkomsten. In dat geval kan een planschadeclaim ingediend worden.

Voorbeeld 5: vergunningskwesties

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan rondom het gebied van jouw horecapand. Stel: er gaan woningen gebouwd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van jouw perceel – en die van de omgeving. Om hinder te beperken moet je geluidswerende voorzieningen aanbrengen. Deze aanpassing gaat uiteraard gepaard met een kostenplaatje.

Om een planschade tegemoetkoming te verkrijgen dient aan een aantal eisen voldaan te worden. Zo moet de planschade onvoorzienbaar zijn geweest. Mogelijk had je als ondernemer al rekening kunnen houden met de planologische wijziging. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Let op: bij het indienen van een verzoek ben je € 300 aan leges verschuldigd.

Schadevergoeding

Als een overheidsinstelling in strijd met de (wettelijke) regels heeft gehandeld krijg je mogelijk een schadevergoeding. Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het ten onrechte weigeren van een vergunning; of een vergunning die verleend is, die achteraf niet verleend had mogen worden. Als er hierdoor schade wordt geleden, heeft de ondernemer recht op een volledige schadevergoeding.

Het verhalen van de schade op grond van een onrechtmatige overheidsdaad gaat volgens het 'gewone' civiele recht. Dit is dus vergelijkbaar met burgers die onderling schade op elkaar kunnen verhalen. Voor deze procedure moet je zowel schade als omvang kunnen bewijzen.

Reacties (0)

Reageer op dit artikel