Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

REGELGEVING Publicatieplicht verenigingen en stichtingen met ANBI-status

Een vereniging of stichting met ANBI-status heeft onder meer een publicatieplicht ten aanzien van een aantal gegevens, waaronder de jaarrekening. Dit is een aantal jaren geleden ingesteld om verschillende redenen:

10-jolanda (1).png
Door Jolanda Veuger
20 mei

  • Naar verwachting worden meer donaties en schenkingen ontvangen als de organisatie meer openheid geeft in de cijfers
  • Er is meer behoefte aan transparantie
  • Er wordt meer nadruk gelegd op integriteit
  • Vanwege de fiscale voordelen die zijn gekoppeld aan de ANBI-status, moet de vereniging of stichting ook bereid zijn om informatie openbaar te maken

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar dienen de gegevens openbaar te worden gemaakt, wat in de meeste gevallen betekent vóór 1 juli. De gegevens kunnen op de website van de betreffende vereniging of stichting geplaatst worden.

Per 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie gebruik te maken van een standaardformulier. Grote ANBI's zijn:

  • ANBI's die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
  • Niet-fondsenwervende ANBI's als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000

Valt uw vereniging of stichting niet onder de grote ANBI’s, dan is het niet verplicht om een standaardformulier te gebruiken, maar het mag wel. Voordeel hiervan is dat niet wordt vergeten om bepaalde verplichte gegevens te publiceren.

In het standaardformulier staan onder andere vragen over de doelstellingen, het beleidsplan en de activiteiten van de vereniging of stichting. Daarnaast moet worden aangegeven waaruit de inkomsten bestaan en hoe deze worden besteed.

De standaardformulieren (er zijn een aantal varianten) zijn beschikbaar op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/standaardformulier-publicatieplicht-anbi-algemeen

Voor vragen hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.