Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

VERMOGENSBEHEER Pensioenopties voor zelfstandigen

Recente cijvers van het CBS tonen aan dat een kwart van de zzp’ers niets heeft geregeld voor later. Dat is niet alleen jammer: het is ook riskant. Want het pensioen is juist iets dat je wél moet regelen. En hoe langer je wacht, hoe minder gunstig dat kan uitpakken voor je.

Door auteur:
29 september

Een pensioen is dan ook typisch iets waar veel ondernemers onvoldoende bij stilstaan. Druk in de waan van de dag zijn er meer acute zaken die prioriteit behoeven. Niet geheel onherkenbaar en ik merk dikwijls dat zelfstandigen zoiets hebben van “ach, dat pensioen regel ik later wel”.

Natuurlijk, ook als zzp'er heb je bij het bereiken van de AOW-leeftijd recht op een uitkering. Die is in veel gevallen echter ontoereikend voor een comfortabale oude dag. Een aanvullende oudedagsvoorziening biedt dan uitkomst. Om je hierbij te helpen zet ik de meest gangbare opties voor het pensioen op een rij.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie is er ongetwijfeld een voorziening die goed hierop aansluit. Mocht je er niet uitkomen, dan kijken we uiteraard graag met je mee.

Pensioenopbouw via banksparen en lijfrente

Banksparen en lijfrente zijn twee verschillende manieren waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen. Met beide vormen spaar je gedurende een bepaalde periode een bedrag op een geblokkeerde rekening, dat de bank of verzekeraar later in termijnen uitkeert als aanvulling op je AOW-uitkering.

Hoewel beide hetzelfde doel dienen, bestaan er wel degelijk belangrijke verschillen.

Rente vs. rendement

Het eerste verschil tussen beide vormen is de manier waarop je rendement behaalt. Het saldo op de bankspaarrekening rendeert doordat de bank hier rente over vergoedt. Bij een verzekeraar neemt het tegoed toe doordat de verzekeraar winst maakt. Hoe hoog de winstdeling is, is van tevoren echter niet exact te zeggen.

Het langlevenrisico

Daarnaast dien je rekening te houden met het zogenaamde ‘langlevenrisico’. Een lijfrenteverzekering keert bedragen uit tot het moment je overlijdt, ongeacht hoe oud je wordt. Bij banksparen daarentegen spreek je van tevoren met de bank af in hoeveel jaar de bank het opgebouwde vermogen uitkeert. Leef je langer dan de afgesproken periode, dan is het vermogen op en ontvang je niet langer uitkeringen.

Bij overlijden

Een ander verschil is de afhandeling in het geval van overlijden. Overlijd je in de uitkeerfase (vaak na de AOW-leeftijd)? Dan ontvangen de nabestaanden bij een lijfrenteverzekering niets, tenzij je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering keert een vooraf besproken bedrag uit. Dit bedrag is doorgaans echter lager dan het resterend bedrag. Bij banksparen hebben je nabestaanden in geval van overlijden recht op het bedrag dat de bank tot dan toe nog niet heeft uitgekeerd.

Pensioenopbouw via beleggingen

Een andere mogelijkheid om vermogen op te bouwen voor je pensioen, is sparen of beleggen in privé. Een belangrijk voordeel hiervan is flexibiliteit voor de toekomst. Wél loop je hierbij diverse fiscale voordelen mis.

Voordeel is dat als je tijdelijk een liquiditeitsprobleem hebt je ten alle tijden over het geld kunt beschikken. Daar zit dan ook gelijk het risico in dat je mogelijk niet het kapitaal opbouwt wat nodig is voor een goede aanvulling op je AOW-uitkering. Discipline en kennis van beleggen (welk risico neem je) is van belang.

Bij beleggen in privé bestaat altijd de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen.

Waardeontwikkeling van je bedrijf

Gaat het goed met je onderneming? Kun je hierin vertrouwen op een stabiele waardeontwikkeling van je bedrijf? Het kapitaal dat wordt opgebouwd binnen de onderneming en de mogelijke verkoopopbrengst kan uiteindelijk worden gebruikt voor pensioendoeleinden. Risico is dat je niet in de toekomst kan kijken dus dat blijft een onzekere factor.

Oudedagsreserve (OR)

De OR (voorheen Fiscale Oudedagsreserve) biedt de fiscale mogelijkheid om jaarlijks een bedrag van het winstinkomen af te trekken. Dit resulteert in een belastingvoordeel. Als ondernemer kun je het belastingbedrag dat je uitspaart, gebruiken voor de financiering van je onderneming.

De som van bedragen die in de loop van de jaren van de belasting worden afgetrokken, wordt bijgerekend tot de OR. Bij het beëindigen van de onderneming of het behalen van de pensioenleeftijd, moet met het totaal van het bedrag van de OR een lijfrente bij een verzekeraar worden aangekocht.

Hiervoor moeten op dat moment voldoende liquiditeiten aanwezig zijn. Dit is meteen het belangrijkste bezwaar van het gebruikmaken van de OR.

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er zijn recent een aantal initiatieven opgezet voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij je jezelf als zelfstandige vrijwillig kunt aansluiten. Vaak betreft het hier regelingen die zijn opgezet door zzp’ers met eenzelfde specialisatie. Check dit eens bij een collega, een vereniging of organisatie actief binnen jouw vakgebied of via Google of er mogelijkheden zijn.

Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde groepen zzp’ers geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisartsen) maar bijvoorbeeld ook zelfstandige schilders. Geldt dit ook voor jouw beroep of bedrijfstak? Check het bij vakvereniging of Kamer van Koophandel.

Brengt dit je op een idee? Als bedrijfstak of beroepsgroep kan je zelf ook een verplichte pensioenregeling aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende ondersteuning zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep.

Wat is voor jou de beste keuze?

Zie jij door de bomen het bos niet meer? En wil je wel graag een keuze maken over je pensioen? Laat het ons weten, dan kijken we graag met je mee. We hebben veel ervaring met het adviseren van ondernemers bij hun pensioen. Per slot van rekening is het zonde om zo hard te werken en hier later niet voor beloond te worden!

Reacties (0)

Reageer op dit artikel