Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

MEDEWERKERSRUBRIEK Hoe, wat en waarom moet je afschrijven?

Afschrijvingen zijn een onderdeel van de administratie waarover ik nog geregeld vragen krijg van cliënten. Wanneer moet je nu precies iets afschrijven? Hoe bereken je het af te schrijven bedrag? En waarom is dit eigenlijk nodig? Graag vertel ik je iets meer hierover zodat je in de toekomst weet hoe dit in z’n werk gaan.

10-jolanda (1).png
Door Jolanda Veuger
29 maart

Waarover moet je afschrijven?

Bepaalde bedrijfsmiddelen die je aanschaft (zoals een auto, computer of machine) gaan langer mee dan één jaar. De kosten van deze aanschaf moet je daarom verdelen over de jaren waarin je dit middel gebruikt. Zo kun je jaarlijks een deel van deze kosten aftrekken van je opbrengsten, wat je een belastingvoordeel oplevert.

Dien je dan elke printer of muismat af te schrijven? Nee, dit is pas nodig bij bedrijfsmiddelen vanaf € 450. Om op een bedrijfsmiddel te kunnen afschrijven, moet je het bedrag vaststellen dat jaarlijks afgeschreven mag worden.

Wat is de meest gebruikte manier om af te schrijven?

Ik zal stilstaan bij de meest gebruikte (en eenvoudigste) manier van afschrijven: de lineaire methode. Dit houdt in dat je elk jaar hetzelfde bedrag afschrijft van het bedrijfsmiddel. In een berekening ziet dit er als volgt uit:

(aanschafkosten – restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur = jaarlijkse afschrijving

Voor het gemak zal ik een toelichting geven op de bovengenoemde onderdelen:

Aanschafkosten

Denk bij de aanschafkosten niet alleen aan de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel. Tel alle bijkomende kosten (zoals aankoop- en installatiekosten) hierbij op. Verminder dit bedrag met verkregen kortingen of subsidies (ook als je deze pas op een later moment gaat ontvangen).

Vermoedelijke gebruiksduur

Hier kun je kiezen voor de technische levensduur, wat erop neerkomt dat je het bedrijfsmiddel gebruikt tot het helemaal versleten is. Meestal kan de leverancier je hiervan een goede indicatie geven. Je kunt echter ook voor de economische levensduur kiezen, in dat geval bekijk je wanneer het middel waarde verliest voor jouw bedrijf.

Let op: je mag maximaal 20% per jaar afschrijven op een product. De vermoedelijke gebruiksduur is daarom in alle gevallen minimaal 5 jaar. Investeringen in goodwill moet je in minimaal 10 jaar afschrijven.

Restwaarde

Dit is de waarde van het bedrijfsmiddel als jij het niet meer kunt gebruiken. Mogelijk is het nog inzetbaar door andere partijen of zijn onderdelen en materialen nog geld waard. Ook hiervan kan de leverancier je meestal een indicatie afgeven.

Voorbeeld van een lineaire afschrijving

Een machine wordt voor € 30.000 gekocht en het apparaat gaat 15 jaar meet. Bij verkoop levert het middel nog € 6.000 op. De jaarlijkse afschrijving wordt dan: € 30.000 - € 6.000 / 15 jaar = € 1.600 per jaar.

Bij een aanschaf in de loop van het jaar wordt de afschrijving in het eerste jaar tijdsevenredig naar het aantal dagen vanaf de datum van ingebruikname berekend.

Meerdere wegen naar Rome

Naast lineair afschrijven zijn er ook andere methodes mogelijk. Bij de annuïtaire methode zijn de afschrijvingen in de beginjaren lager dan in latere jaren. Ook zijn er specifieke mogelijkheden voor starters of ondernemers die investeren in milieumaatregelen. Ben naar de opties? Ik kijk uiteraard graag met je mee!

Jolanda Veuger

Reacties (0)

Reageer op dit artikel