Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

CORONA Herzieningsverzoek SBI-code hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

Vanaf TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KvK. En dat kan gevolgen hebben voor de TVL-subsidie. Aanvragers van Q4 2020 kunnen vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code doen. Verder is de deadline voor de vaststelling van TVL Q4 2020 verschoven van 1 juli naar 1 september.

Door SRA
29 juni

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met een herzieningsverzoek laten ondernemers hun hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen. Dit kan alleen voor aanvragers van TVL Q4 2020. Zij moeten kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De te toetsen hoofdactiviteit moet al wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KvK staan. Dat is dan de nevenactiviteit of de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld.

De volgende informatie is nodig voor een herzieningsverzoek:

  • een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KvK;
  • informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn.

Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als er een ontvankelijke bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep. De verwerking van een herzieningsverzoek bij de RVO duurt acht weken. Deze termijn kan met een maal acht weken worden verlengd.

Deadline vaststelling

Ondernemers hebben tot 1 september de tijd om hun omzetgegevens aan te leveren, bij voorkeur met btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Het is belangrijk bijlagen toe te voegen als bewijs van de omzet.