Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

REGELGEVING Grensoverschrijdende constructies

Je wist het misschien niet maar per 1 juli 2020 treedt een nieuwe richtlijn in werking, de mandatory disclosure (DAC6).

10-jolanda (1).png
Door Jolanda Veuger
23 juni

Deze richtlijn is een onderdeel van door de Europese Commissie ingestelde ‘transparantieregels’ die als doel hebben de fiscale autoriteiten sneller van informatie te voorzien over potentieel agressieve fiscale structuren.

Dit houdt in dat er een meldingsplicht komt voor belastingadviezen met bepaalde kenmerken, maar ook voor adviezen met betrekking tot de rapportageverplichtingen voor financiële rekeningen en anonimiseringsstructuren.

Deze meldingsplicht geldt voor intermediairs, zoals bijvoorbeeld de accountant en betreft uitsluitend grensoverschrijdende constructies.

De richtlijn geldt voor de volgende belastingen: vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, erf- en schenkbelasting, overige belastingen (exclusief omzetbelasting).

Onder grensoverschrijdende constructies vallen deelnemers die:

  • onder een andere jurisdictie vallen;
  • handelen met een ander rechtsgebied;
  • d.m.v. een vaste inrichting in een andere jurisdictie een bedrijf uitoefenen;
  • als één van de betrokken partijen in meerdere jurisdicties fiscaal als inwoner wordt beschouwd;
  • een transactie uitvoeren die mogelijk gevolgen heeft voor de automatische uitwisseling van inlichtingen of de vaststelling van het uiteindelijke belang;

Er is dus altijd méér dan een lidstaat van de Europese Unie betrokken bij de constructie of er is een lidstaat en een derde land bij betrokken.

Wanneer er sprake van een grensoverschrijdende constructie dan moet deze bij de Belastingdienst gemeld wordenals aan bepaalde inhoudelijke kenmerken van potentieel agressieve internationale fiscale constructies wordt voldaan. Deze kenmerken worden ook wel hallmarks genoemd. Niet alleen de constructies en adviezen die na 1 juli zijn geïmplementeerd, moeten worden gemeld. Ook constructies die na 25 juni 2018 zijn toegepast, moeten worden gemeld. Een leidraad die meer duidelijkheid moet geven, zal binnenkort op de site van de Belastingdienst worden geplaatst.

Wanneer je meer wilt weten over deze nieuwe richtlijn en of deze van toepassing is op jouw situatie, neem dan contact met ons op!

Update: In verband met Covid-19 is besloten dat in Nederland de meldingsplicht ingaat per 1 januari 2021, in plaats van per 1 juli 2020: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/intermediairs/content/mandatory-disclosure-rules-dac6

Reacties (0)

Reageer op dit artikel