Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

PARTNERBIJDRAGE Aftopping van de hypotheekrenteaftrek

De eigenwoningregeling is in deze nieuwsbrief al eerder voorbijgekomen. De regeling is verre van simpel. Vanaf het moment dat je toe bent aan je tweede eigen woning begint het ingewikkeld te worden.

Door auteur:
29 juni

Recentelijk is nog eens duidelijk geworden dat er een complicerende factor bij is gekomen, waar nog niet veel aandacht voor was. Dat betreft het volgende.

De eigenwoningregeling werkt in principe als volgt.

Afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning, moet je een bedrag bij je inkomen tellen. Als je je woning hebt gekocht door middel van een financiering, dan mag je daaraan gerelateerde rente en andere kosten van je inkomen aftrekken.

Als het saldo van deze twee inkomenscomponenten leidt tot een negatief bedrag, dan is dat saldo aftrekbaar van je inkomen. Als het saldo positief uitvalt, dan zou je verwachten dat dit leidt tot een bijtelling en je dus belasting betaalt in plaats van dat je belasting terugkrijgt. In een verder verleden was dat ook zo.

Door een initiatiefwet van het toenmalige 2e Kamerlid Hillen hoeft dat intussen niet meer. Een positief saldo leidt niet tot belastingheffing. De bedoeling van deze wetgeving was met name het aflossen van kleine eigenwoningleningen.

Sinds vier jaar wordt het tarief waartegen de rente van je eigen woninglening kan worden afgetrokken, afgetopt. In 2017 is het maximale tarief voor je renteaftrek verlaagd naar 50%.

Dat is een verlaging met 2% ten opzichte van het maximale tarief van 52% in de vierde belastingschijf van box 1. Het is deze verlaging, waardoor een merkwaardig effect ontstaat.

Het komt vaker voor dan je zou verwachten, dat een huishouding met een positieve bijtelling (en dus de Hillenwet) te maken krijgt. Door de lage rentestand en een hoge bijtelling door een hoge WOZ-waarde (niet alleen in Amsterdam Oud-Zuid) is het saldo van de eigen woningregeling positief.

Door de toepassing van de Hillenwetgeving heb je dan geen bijtelling.

Maar hoe zit dat dan met de korting van 2% op het belastingtarief waartegen je de eigen woningrente aftrekt. Moet je die toepassen?

Een regeling die naar je zou verwachten tot belastingvoordeel leidt, verandert hiermee in een regeling met belastingnadeel. Dat voelt vreemd aan, zeker in combinatie met de Hillencorrectie.

De 2e Kamer wilde graag weten hoe dat nou zit en stelde daar recentelijk vragen over aan staatssecretaris Wiebes. Het beschreven nadeel kan je namelijk voorkomen door de rente voor je eigenwoninglening niet meer in je aangifte op te voeren.

Het antwoord van de Staatssecretaris was onverbiddelijk: “Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld is de belastingplichtige verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte. Dit betreft geen keuze.”

Een helder en voor de betrokkenen ongewenst antwoord.

Maar in het antwoord van de Staatssecretaris ligt ook de oplossing besloten. Als een schuld niet langer voldoet aan de voorwaarden om als eigenwoningschuld te worden aangemerkt, dan wordt het een ander verhaal.

Is het voorgaande op jou van toepassing? Wellicht kan het probleem worden opgelost. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing.

Reacties (0)

Reageer op dit artikel